ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารสด-อาหารแห้ง พระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 oceandeep     7 ก.ย. 2560

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารสด-อาหารแห้ง พระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
จำนวน 50 รูป และรับฟังพระธรรมเทศนาพ่อแม่ครูอาจารย์ ในงานบุญประจำปี 2560 ครั้งที่ 7
ในระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (ราม 1)

*****************************

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธาสมทบการจัดงานบุญประจำปี 2560 ครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (ราม 1)
เพื่อถวายเป็นค่าพาหนะ ค่าภัตตาหารถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ และค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการจัดงานนี้ให้เกิดขึ้นมาได้ (ถือเป็นบัญชีเจ้าภาพ ที่ทุกท่านร่วมกับบริจาคให้การจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้สำเร็จ)

โดยโอนมาร่วมบุญได้ที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซีหัวหมาก
เลขที่บัญชี 1-69286337-3
ชื่อบัญชี นางสาวสุวรรณี เพียรดี

*****************************

กำหนดการ

-:- วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 -:-

เวลา 18.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
เวลา 18.30 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย , รับศีล
เวลา 18.45 น. แสดงพระธรรมเทศนา
โดยพระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) ถิรจิตโต
วัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
เวลา 20.00 น. ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 20.15 น. ถวายจตุปัจจัยไทยทาน, พิธีทำวัตรขอขมาพระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) ถิรจิตโต
เวลา 20.30 น. พระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) ถิรจิตโต เดินทางกลับที่พัก

-:- วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560 ( วันจัดงานใหญ่ ) -:-

เวลา 06.30 น. พ่อแม่ครูอาจารย์เดินทางมาถึงบริเวณงาน ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
เวลา 07.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย , รับศีล , พ่อแม่ครูอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 07.30 น.พ่อแม่ครูอาจารย์พร้อมพระติดตาม (ประมาณ 50 รูป) ออกรับบิณฑบาต ณ ลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

# รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นิมนต์มาร่วมงาน #

1.หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
2.หลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตย์ธรรม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
3.หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร
4.หลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย วัดป่าโคกหม่อน อ.เมือง จ.สุรินทร์
5.หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย วัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
6.หลวงปู่อินตอง สุภวโร วัดป่าวีระธรรม อ.พังโคน จ.สกลนคร
7.หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน วัดพระศรีมหาธาตุฯ เขตบางเขต กรุงเทพฯ
8.หลวงปู่ประเวศ ปัญญาธโร วัดป่าคลองมะลิ อ.มะขาม จ.จันทบุรี
9.หลวงปู่ศรี สิริธโร วัดป่าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
10.หลวงปู่บุญจันทร์(ดำ) สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
11.หลวงปู่คำ นิสโสโก วัดป่าไทยพัฒนา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
12.หลวงปู่สมหมาย จิตตปาโล วัดป่าอนาลโย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
13.หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ
14.หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ วัดป่าวุฑฒาราม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
15.หลวงปู่สุพจน์. ฐิตพฺพโต วัดห้วงพัฒนา อ.เขาสมิง จ.ตราด
16.หลวงปู่คูณ อัคคธัมโม วัดป่าโพธิ์สุวรรณ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
17.หลวงพ่ออำนวย ภูริสุนทโร วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
18.หลวงพ่อสามเรือน ปุญเญสโก วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
19.หลวงพ่อสมหมาย ปิยธัมโม วัดอุดมวนาสันต์ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
20.หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต วัดเขาตาเงาะอุดมสมพร อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
21.หลวงพ่อบุญส่ง โชติปัญโญ วัดป่าหนองเกาะแก้ว อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
22.หลวงพ่อคำสิงห์ สุนิมฺมโล. วัดป่าถ้ำหม้อ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
23.พระอาจารย์สุชาติ ชาตสุโข วัดป่าบ้านวไลย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
24.หลวงปู่บุญจันทร์ เขมปัตโต. วัดป่าใต้ร่มพระโพธิญาณ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
25.พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
26.พระครูอุดร อินทวีโร วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
27. พระครูวิมลปัทมนันท์. วัดป่าภูปัง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

(รวมพ่อแม่ครูอาจารย์และพระติดตามประมาณ 50 รูป )

เวลา 08.30 น. ถวายภัตตาหารพ่อแม่ครูอาจารย์, พ่อแม่ครูอาจารย์ฉันภัตตาหาร
เวลา 09.30 น. ทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างพระอุโบสถ
วัดป่าใต้ร่มพระโพธิญาณ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่บุญจันทร์ เขมปัตโต )
เวลา 09.45 น. แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ 1 โดยหลวงปู่บุญจันทร์(ดำ) สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
เวลา 10.30 น. จบการแสดงธรรม , ถวายจตุปัจจัยไทยทาน , พิธีธรรมวัตรขอขมาหลวงปู่บุญจันทร์(ดำ) สีลคุโณ
เวลา 10.45 น. แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ 2. โดย
หลวงปู่สุพจน์ ฐิตพฺพโต วัดห้วงพัฒนา อ.เขาสมิง จ.ตราด
เวลา 11.30 น. จบการแสดงธรรม , ถวายจตุปัจจัยไทยทาน , พิธีทำวัตรขอขมาหลวงปู่สุพจน์ ฐิตพฺพโต
เวลา11.45 น. เสร็จงานบุญประจำปี 2560 ครั้งที่ 7

****************************

จัดโดย : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

***************************

ดูรายละเอียดได้ที่
เพจ : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สอบถามรายละเอียดการจัดงาน
โทร.093-5203719 , 094-0159516 , 090-2098906


3,705


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย