ด่วนบอกบุญงานยกช่อฟ้า13ก.พ.54

      10 ก.พ. 2554

ขอเชิญร่วมงานยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ.วัดเขาสูงแจ่มฟ้า หมู่ ๑ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
เวลา ๑๔.๐๐ น. หรือเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อ พระครูวินัยธรเกรียงไกร ติกฺขวิริโย เจ้าอาวาสวัดเขาสูงแจ่มฟ้า โทร.081-193-6413


3,650
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย