เชิญชวนร่วมสร้างพระเครื่องเนื้อดินเผาสกุลลำพูน ย้อนยุค 1300 ปี ถวายแด่พระนางจามเทวี

 น้ำมนต์     27 ม.ค. 2554

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระเครื่องเนื้อดินเผาสกุลลำพูน ย้อนยุค ๑๓๐๐ ปี ตามรอยพระนางจามเทวี บรมราชนารี ศรีสุริยวงศ์ องค์บดินทร์ ปิ่นธานีหริภุญชัย” ผู้มีคุณูประการต่อพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ในประเทศไทยของเรา ร่วมกับ พระอาจารย์พงษ์ศักดิ์ คัมภีรธัมโม
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างดังนี้ค่ะ
๑.เพื่อเป็นพุทธบูชา และเป็นพุทธานุสติ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ครบ ๕,๐๐๐ ปี
๒.อุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระนางจามเทวี ผู้ทรงให้การอุปถัมภ์การสร้างพระพิมพ์
สกุลลำพูน เมื่อประมาณ ๑,๓๐๐ ปีที่ผ่านมา และเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระนาง
จามเทวีที่ทรงนำพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาประดิษฐานที่นครหริภุญชัย
เป็นพระองค์แรก
๓.อุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระฤาษีทั้ง ๑๐๘ ตน อันมี พระฤาษีวาสุเทพ เป็นต้น ตลอดจนบรรพบุรุษที่ได้ร่วมกันสร้างพระเครื่องสกุลลำพูนไว้เมื่อ ๑,๓๐๐ ปีที่ผ่านมา
๔.อุทิศส่วนกุศลแด่ญาติมิตรและผู้มีพระคุณทุกท่าน อันมี พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ตลอดจนเทพพรหมทั้งหลาย เป็นต้น
๕.อุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรของทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างพระในครั้งนี้
๖.เพื่อมอบพระให้กับวัดต่าง ๆ ที่ต้องการพระไปบรรจุพระเจดีย์และพระประธาน โดยทางวัดและผู้ที่มาสร้าง (กด) พระไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ วัดที่ประสงค์จะขอพระให้ติดต่อคณะกรรมการกองทุน หากวัดที่มีความประสงค์รับพระก่อนพิธีมหาพุทธาภิเษก คณะกรรมการจะนำเข้าที่ประชุมและจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจรายละเอียดเพิ่มติดตามได้ที่
http://wisutimuk.siam2web.com หรือ
อาจารย์ศิริพร นิ่มจรรยา (ประธานกองทุนฯ)โทร.08 1595 5722
อาจารย์ธนพล บุญปลูก(รองประธานฯ) โทร.08 1602 9099
คุณวิลัยวรรณ ทุนกาศ (ประชาสัมพันธ์ฯ) โทร.08 1387 7091
คุณพัชรินทร์ มูตยะ (เลขานุการกองทุนฯ)โทร.08 1881 3632

ที่มา : กองทุนสร้างพระสกุลลำพูน

3,720


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย