หลักสูตร “ดวงตาเห็นธรรม”

 bette     6 พ.ค. 2555

ศููนย์โลกุตรธรรมแห่งประเทศไทย สาขาสุราษฎร์ธานี วัดถ้ำบ่อน้ำทิพย์ สามแยกพระพุทธบาท ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เปิดอบรมโลกุตรธรรม หลักสูตร “ดวงตาเห็นธรรม” ในวันที่ ๑-๑๐ ของทุกเดือน โดยพระอาจารย์เมธา ชาตเมโธ ประธานศูนย์ฯ รับสมัครผู้เข้าอบรมพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกา ไม่เกิน ๓๐ ท่าน แต่งกายชุดขาว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ติดต่อ โทร.๐๘-๑๔๗๖-๑๔๕๕

ที่มา : ศููนย์โลกุตรธรรมแห่งประเทศไทย สาขาสุราษฎร์ธานี

3,648
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย