วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2231
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2325


วัดบพิตรพิมุข เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 266 ถนนจักรวรรดิ แขวง จักรวรรดิ เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร

วัดบพิตรพิมุข มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า วัดเชิงเลน ประมาณ พ.ศ.2328 สมเด็จพระเจ้าหลายเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) ทรงสถาปนาใหม่หมดทั้งพระอาราม และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นพระอารามหลวงและพระราชทานนามว่า "วัดบพิตรพิมุข" เพื่อเฉลิมพระเกียรติกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขพระองค์นั้น วัดบพิตรพิมุขได้รับการสมโภช พร้อมกับการสมโภชพระมหานคร สมโภชวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และสมโภชอารามอื่น ๆ

   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระสัมพุทธบพิตร พระประธานในพระอุโบสถ •

{ พระอุโบสถ }   

{ พระพุทธรูปปางลีลา หน้าพระอุโบสถ }   

{ พระพุทธรูปประจำพระวิหาร }
มี ๖ องค์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ขนาดหน้าตัก ๑ เมตรเศษ สูงตลอดพระรัศมี ๑.๕๐ เมตร ประดิษฐานบนแท่นชุกชีเดียวกันด้านทิศใต้ภายในพระวิหารสันนิษฐานว่าคงจะสร้างในเวลาต่างกันเพราะพระพักตร์แต่ละองค์ นั่งแตกต่างกัน บางองค์พระพักตร์ยิ้ม บางองค์พระพักตร์บึ้ง เดิมประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารด้านทิศเหนือ ๓ องค์ และด้านทิศใต้ ๓ องค์ แต่ได้ย้ายมารวมไว้ด้านเดียวเพื่อประโยชน์ใช้พื้นที่   

{ พระพุทธศิลาอู่ทอง }
พระประธานในพระวิหาร พระพุทธรูปศิลาทรายขนาดหน้าตัก ๔๒ เซนติเมตร สูงตลอดพระรัศมี ๑.๐๕    

{ พระพุทธรูประเบียงพระวิหารคต }   

{ พระเจดีย์ทรงลังกา }
ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมสูงราว ๑๒-๑๘ เมตร ฉาบปูนเรียบสีขาว กล่าวกันว่าภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่ทิศตะวันตกด้านหลังพระอุโบสถ   
ที่มา : http://www.watbopitpimuk.com/

10,673จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย