ฐานชีวิตที่ไม่ผิดพลาดในอนาคต (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

 ลูกโป่ง  

ท่านพุทธศาสนิกชน ท่านอุบาสกและอุบาสิกาทุกท่าน
เราท่านทั้งหลายต้องการจะสร้างฐานะชีวิตที่ไม่พลาดผิดในอนาคต
จะเป็นท่านหญิงท่านชาย เกิดมาอย่าให้ไร้ความหมาย
เกิดมาให้ชีวิตมีค่า มีราคา
เพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนา
 พระพุทธเจ้าสอนแนวทางของชีวิตเพื่อให้ชีวิตของเราแจ่มใส
เดินทางด้วยความถูกต้อง กำชะตากรรมของเราไว้ให้ได้จากการกระทำของเรา
ดีชั่วประการใดนั้นขึ้นอยู่กับเราทั้งนั้น จะดีชั่วประการใดนั้นมันอยู่ที่ตัวเรา  
ความดีเป็นเรื่องธรรมชาติ ความชั่วก็เป็นธรรมชาติ

ที่มา : ประตูสู่ธรรม

5,444


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย