."ทำบุญ ทำทาน ทำกุศล" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "ทำบุญ ทำทาน ทำกุศล"

"ทำทานคือ ให้สิ่งของพัสดุ" นั้นไม่ว่ามากหรือน้อย หยาบหรือละเอียด "ไม่ปรารถนาผลตอบแทน แต่มีเมตตาจิตเป็นพื้นฐาน แม้ที่สุดให้ด้วยแก้ความรำคาญ" เรียกว่า ทำทาน

"การทำบุญนั้น ต้องมีเจตนาศรัทธาเป็นพื้นฐาน" ก็การให้นั่นแหละเรียกว่า ทำบุญ จะให้สิ่งของอะไรมากและน้อย หยาบและละเอียดก็ตาม "ให้แล้วหวังผลตอบแทน" เช่น ปรารถนาว่า ด้วยอำนาจอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญแล้วในครั้งนี้ "ขอให้ได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ" เป็นต้น

"การกุศลนั้นคือ" ทำบุญทำทานนั่นเอง แต่เป็นกุศโลบายของท่านผู้รู้ทั้งหลายที่จะให้พ้นจากความยากและความหิวทั้งปวง "ทำไปเพื่อให้ใจผ่องใสสะอาดไม่พึงปรารถนาสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น แม้แต่จิตคิดจะทำภาวนาสมาธิ" ก็เช่นเดียวกัน

"ทำบุญ ทำทาน ทำกุศล" ไม่ว่ามากหรือน้อย วัตถุมิใช่ตัวบุญแท้ "ตัวบุญแท้มันเกิดที่หัวใจ" คือ "เจตนาของบุคคลนั้นต่างหาก ถ้าเจตนาศรัทธาในขณะใด ในบุคคลใด ในสถานที่ใด ในที่นั้น ๆ ได้บุญมาก" .. "

"ปุจฉาวิสัชนาในประเทศ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 


5,462จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย