"ศึกษาให้รอบ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12  

.
 "ศึกษาให้รอบ"

" .. "มีดเล่มนี้วางอยู่นี่ มันมีทั้งคมมัน มันมีทั้งสันมัน นั่นนะ มันมีทั้งด้ามมันทุกอย่าง" เราจึงยกมีดมันขึ้นมา จะเอาแต่คมมันขึ้นมาได้ไหม จะจับมีดเล่มมนี้ขึ้นมาแต่สันได้ไหม เอาแต่ด้ามมันได้ไหม

ด้ามมันก็ด้ามมีด สันก็สันมีด คมก็คมของมีด "เมื่อเราจับมีดเล่มนี้ขึ้นมา มันก็เอาด้ามขึ้นมาด้วย เอาสันขึ้นมาด้วย เอาคมมันขึ้นมาด้วย" มันจะแบ่งแต่คมมันได้ไหม อย่างนี้ เป็นตัวอย่างอย่างนี้

"เราจะไปยกแต่สิ่งที่มันดี ชั่วมันก็ติดขึ้นไปด้วย" เพราะเราหาสิ่งที่ในดี สิ่งที่มันชั่วเราจะทิ้งมัน เราไม่ได้ศึกษาว่ามีสิ่งที่ไม่ดี ๆ ไม่ชั่ว ไม่ศึกษา มันอยู่ตรงนั้น อย่างนั้นมันก็ไม่จบ "เอาดีไป ชั่วก็ตาม มันก็ตามอยู่อย่างนี้ ถ้าเราเอาสุข ทุกข์ก็ตาม" มันติดต่อกันอยู่ .. "

"ความผิดในความถูก"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=16557

5,444จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย