"รากฐานเบื้องต้น" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "รากฐานเบื้องต้น"

" .. เราบริกรรมธรรมบทใดก็ตาม เช่น "พุทโธ ๆ ให้ตั้งหลักเกณฑ์ในนั้น" อย่าหวังมรรคหวังผลอะไร นอกจากคำว่าพุทโธกับสติกลมกลืนกันด้วยความเพียรนี้เท่านั้น "นี่ละรากฐานเบื้องต้น" ที่จะระงับดับความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมดิ้นรนกวัดแกว่งของจิตได้

ด้วยอำนาจแห่งคำบริกรรมที่บีบบังคับมันไว้ เพราะสังขารที่มันเคยคิดเคยปรุงนั้น "เป็นสังขารของสมุทัยก่อไฟเผาตัว" แต่สังขารที่คิดขึ้นด้วยคำบริกรรมคือพุทโธ เป็นต้นนี้ "เป็นสังขารฝ่ายมรรค" ที่จะระงับดับสังขารฝ่ายสมุทัยลงด้วยสติเป็นเครื่องกำกับตลอดเวลา "นี่แลที่เราจะได้เห็นเหตุเห็นผล" ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1340&CatID=3

5,432จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย