"ทำให้เกิด ให้มีขึ้น" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

.
 "ทำให้เกิด ให้มีขึ้น"

" .. "การภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นมีขึ้น" ที่ไม่รู้ทำให้มันรู้ ที่ไม่ดีทำให้มันดี "ใจเป็นบาปเป็นกรรมทำให้เป็นบุญเป็นกุศล" การสร้างบุญไม่ใช่ทำโดยการให้ทานอย่างเดียว

"การรักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา การฟังธรรมเหล่านี้เป็นบุญทั้งหมด เป็นเหตุที่จะให้บุญเกิด" บางคนจะทำบุญแต่ละที ก็คอยแต่จะให้มีเงินมาก ๆ เสียก่อน เลยไม่ได้ทำสักที .."

"กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว"
หลวงปู่ชา สุภัทโท 

5,434จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย