"ภาวนาคือคิดให้มันถูกต้อง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "ภาวนาคือคิดให้มันถูกต้อง"

" .. "การภาวนานั้น มิใช่ว่าการนั่งหลับตาอย่างเดียว" การลืมตาก็ภาวนา การหลับตาก็ภาวนา การนั่งก็ภาวนา การยืนก็ภาวนา การนอนก็ภาวนา "ภาวนาคือสร้างความคิดของเราให้มันถูกต้อง" ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนคนอื่น

ทำต้องเกิดประโยชน์ การกระทำที่ถูกต้อง การพูดที่ถูกต้อง การคิดอะไร ๆ ที่มันถูกต้อง "ความถูกต้องทั้งหมดนั่นแหละคือบุญแล้ว นั้นเรียกว่ามันเป็นบุญ บุญนี้เกิดจากการภาวนา" ทานก็ดี ศีลก็ดี จะต้องภาวนา สารพัดทุกอย่าง .."

"เข้าวัดทำไม"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 

5,441จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย