"อยู่ที่ใจนั่นแหละ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "อยู่ที่ใจนั่นแหละ"

" .. อะไรในโลกนี้ .. มารวมอยู่ที่ใจ "ทุกข์ทั้งโลก-สุขทั้งโลกมารวมอยู่ที่ใจหมด" เวลาชำระได้แล้วเหลือแต่สุขล้วน ๆ "อยู่ที่ใจนั่นแหละ" แสนสบายตรงนั้น นอกนั้นไม่อะไรสบายล่ะ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

5,428จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย