"ความร้อนของกิเลส" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "ความร้อนของกิเลส"

" .. "ความร้อนของจิตใจ" มิได้เกิดแต่ต้องอยู่ในท่ามกลางความร้อนของเปลวเพลิง หรือความร้อนของแสงอาทิตย์ ความร้อนของจิตใจในกรณีนี้ ไม่อาจทำให้ความร้อนสงบลงได้ ด้วยการเข้าไปอยู่ในห้องเย็น หรือการเปิดพัดลม หรือการสวมเสื้อผ้าบางเบา หรือแม้จะลงไปลอยคอแช่น้ำในบ่อในสระ ก็หาอาจช่วยคลายความร้อนนี้ได้ไม่

"ความร้อนของจิตใจเป็นความร้อนของกิเลส" ของความไม่ดี ที่เป็นเหตุแห่งความเศร้าหมอง ความไม่สว่างไสวงดงามของจิตใจ ความร้อนของจิตใจเป็นความร้อนของกิเลส

"กิเลสหรือความไม่ดีก็อันหนึ่งอันเดียวกัน" คิดให้เห็นความจริงนี้ แล้วก็จะหมดกำลังใจที่จะดับความร้อนของโลกเพราะใครเล่าไม่รู้ว่ากิเลสนั้น นับวันยิ่งครองโลกมากขึ้นทุกที ดังเป็นที่เห็นกันอยู่ว่า กิเลสที่ครองโลกมากขึ้นทุกทีนั่นเอง ที่ทำให้โลกร้อนขึ้นทุกที .. "

"แสงส่องใจ" วิสาขบูชา ๒๕๕๑
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=32216

5,458จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย