"ชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  


 "ชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์"

" .. "สจิตฺตปริโยทปนํ" เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ฝึกฝนจิตใจของตน สั่งสอนจิตใจของตน "อย่าไปดูแคลนคนอื่น" อย่าไปโทษคนอื่น "ให้โทษตนนี้ให้ดี"

จิตใจของตนนี้ให้มันละพยศอันร้าย "อย่าเพิ่งไปโทษคนอื่น" คนอื่นเขาดีก็ดีเขา คนอื่นเขาชั่วก็ชั่วเขา "จิตใจของเรามันเป็นยังไง ไปโทษคนอื่นนี้มันเป็นบาปเป็นกรรม" ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อเวรก่อกรรมใส่ตน

"ชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง" ไม่ให้ไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ไปผูกกรรมผูกเวรผู้ใด อย่าเพิ่งให้โทษผู้ใด "ชำระจิตใจของตนให้สะอาด" .. "

"อนาลโย ผู้ไม่มีความอาลัย"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 

5,523

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย