"ทำดีทำชั่วจิตนี้ก็ไม่ลืม" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

.
 "ทำดีทำชั่วจิตนี้ก็ไม่ลืม"

" .. "เจ้ากรรมนายเวร ก็คือดวงจิตของเรานี่แหละ" ผีนรกก็เป็นดวงจิตอันนี้ สวรรค์ก็เป็นดวงจิตอันนี้ พรหมโลกก็ดวงจิตอันนี้ ครั้นรู้จักแล้ว ก็ทำความเพียรต่อไปจนเกิดนิพพิทา ความเบื่อหน่ายในอัตภาพของตนที่เป็นมาหลายภพหลายชาติ "การเกิดเวียนไปเวียนมาก็ไม่ได้อะไร"

มีแต่การสดับรับฟัง "มีแต่การบริจาคให้ทาน มีแต่ศีลของตนเท่านี้เป็นอริยทรัพย์" ทรัพย์ภายในติดตามไปกับดวงจิตของเราทุกภพทุกชาติ

"จิตเมื่อมันทำความชั่วไว้แล้วก็ไม่ลืม" ใครไม่ต้องการสักคนหมดทั้งนั้นความชั่วบาปกรรม ให้คิดดูแต่นักโทษเขาลักเขาปล้นสะดมแล้ว เขาก็หลบหนีไปซ่อนอยู่ตามป่าตามเขาตามถถ้ำตามดง เพราะเขาไม่ปรารถนาจะให้พวกตำรวจไปจับเขาอันนั้นมันก็ไม่พ้นดอกบาปน่ะ

ฉันใดก็ดี "ครั้นทำลงแล้ว ทำบาปอกุศล จิตก็เป็นผู้จำเอา ไปตกนรกก็แม่นดวงจิตนั่นแหละเป็นผู้ไปตก" .. "

"อนาลโย ผู้ไม่มีความอาลัย"
หลวงปู่ขาว อนาลโย 

5,436จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย