"หลวงปู่สิม กับพระเจ้าอโศกฯ"

 วิริยะ12  

 "หลวงปู่สิม กับพระเจ้าอโศกฯ"

" .. คราวหนึ่ง "หลวงป่สิม พุทฺธาจาโร" วัดถํ้าผาปล่อง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดีย เห็นสถูปที่พระเจ้าอโศกรามหาราชสร้างไว้อย่างยิ่งใหญ่ ที่พุทธคยา ก็เกิดความสนใจใคร่อยากทราบว่า "พระเจ้าอโศกฯ ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่ พระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ ไปเกิดเสวยผลสุขทุกข์อยู่ ณ ที่ไหนหนอ?"

ท่านยืนกำหนดจิตรำพึงถึงเท่านั้นแหละจิตเกิดญาณความรู้ .. มีภาพของท่านพ่อลี ปรากฏลอยเด่น .. เด่นเข้ามาในนิมิตนั้น ท่านจึงประจักษ์ใจว่า "ท่านพ่อลี เป็นพระเจ้าอโศกฯ กลับ ชาติมาเกิดเป็นแน่แท้" และเป็นชาติสุดท้ายสมความปรารถนาของ พระเจ้าอโศกฯ "ที่เคยปรารถนาเป็นทายาทธรรมด้วยการออกบวช แล้วเข้าสู่นิพพาน" ไม่มีความประสงค์จะเป็นพระเจ้าจักรพรรด ผู้ยิ่งใหญ่อีกต่อไป .. "

"ธรรมะทะลุโลก"
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
 

5,471จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย