"สอนใจตัวเอง" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  


 "สอนใจตัวเอง"

" .. ธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา "อ่านแล้วให้เอามาสอนใจตัวเอง ชำระกิเลสในจิตใจให้เบาบางลงไป" ทุกวันจงภาวนารวมจิตให้ได้ความสงบ ทุกคืน ๆ เทอญ .. "

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 

5,470

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย