"วิธีภาวนาคือการรวมใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "วิธีภาวนาคือการรวมใจ"

" .. "วิธีภาวนาคือรรวมใจ" ใจคนเราตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยรวมอยู่ในจุดเดียวสักที "หัดภาวนาก็คือรวมใจให้อยู่ในจุดเดียว" คนเราเกิดขึ้นมาวุ่น คิดนึกตลอดวันยังค่ำไม่มีพักผ่อนเลย เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพักใจบ้าง

"กายกับใจมีลักษณะคล้ายกัน" กายถ้าเราทำงานตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนนอนก็เหน็ดเหนื่อย ใจของเราถ้าหากมีแต่คิดปรุงแต่งส่งส่ายตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน "นานเข้าก็เรียกว่าโรคเส้นประสาทกลายเป็นบ้าไป หากไม่รู้จักสำรวมใจ"

พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักสำรวมใจสงบอารมณ์ให้อยู่ในจุดเดียว "ให้กำหนดลมหายใจเข้า ออก" หรือมิฉะนั้นก็ "ให้กำหนดเอาพุทโธไว้ที่ใจ" เอาสติคุมให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวกันนั้น "ใจคือผู้นึกว่าพุทโธ แล้วเอาสติตามกำหนด" คือตามรักษาคุมอันนั้นไว้ไม่ไห้หนีจากนั้น .. "

"ถามตอบต่างประเทศ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 

5,438


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย