"๘๗ อกาลิโก ไม่เลือกเวลา" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  

.
 "๘๗ อกาลิโก ไม่เลือกเวลา"

" .. ผู้ที่เข้าถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในการที่จะปฏิบัตินั้น ไม่เฉพาะแต่เราจะมานั่งพับเพียบหรือว่านั่งขัดสมาธินี้อย่างเดียว "อกาลิโก ไม่เลือกเวลา" พระพุทธเจ้าสอนให้เราทั้งหลายนั้น "มีความพากความเพียรทุกอิริยาบท" มียืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

 

5,438


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย