"สงบเพราะการปล่อยวาง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  


 "สงบเพราะการปล่อยวาง"

" .. "มันสงบเพราะเรารู้เรื่องว่า เป็นอย่างนั้น แล้วก็มีการปล่อยวาง" เราคิดดูซิว่าถ้าทุกคนต้องพูดให้ถูกใจฉัน "คนทุกคนต้องทำให้ถูกใจฉัน ฉันจึงจะสงบ ฉันจึงจะสบาย" คนทั้งโลกจะให้เขามาพูดถูกใจเรามีไหม "จะมาทำถูกใจเราทุกคนมีไหม ไม่มี เมื่อไม่มี เราก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา"

ถ้าเราไม่มีการปล่อยวาง เราเกิดมาในชีวิตหนึ่ง เราจะหาความสงบว่า "คุณต้องพูดให้ถูกใจฉัน คุณต้องทำให้ถูกใจฉัน ฉันจึงจะสบาย" ในชีวิตหนึ่งจะได้สบายไหมคนเรา "คุณต้องพูดให้ถูกใจฉัน คุณต้องทำให้ถูกใจฉัน ฉันจึงจะสงบ" ถ้าไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่สงบ

"คน ๆ นี้เกิดมาไม่รู้กี่ชีวิตก็ไม่มีความสงบ" เพราะคนหลายคน ใครจะมาพูดให้ถูกใจเราทุกคน ใครจะมาทำให้ดีทุกหน มันไม่มีหรอกอย่างนี้ "นี่มันเป็นธรรมะ เราต้องศึกษาอย่างนี้" .. "

"๘๔ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 

5,441จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย