"ได้ยินได้ฟัง จึงได้ปฏิบัติตาม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

 "ได้ยินได้ฟัง จึงได้ปฏิบัติตาม"

".. "พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนเพียงเราชาวพุทธศาสนิกชนเท่านั้น" ตามที่ว่ามานี้ "เป็นการสอนมนุษย์ชาวโลกทั้งหมด" ตัวอย่างคำสอนอีกอย่างหนึ่ง เช่น "เขาโกรธเราแล้วเราไม่โต้ตอบเขา เราไม่มีปากมีเสียงนิ่งเฉย เขาก็หาว่าเราโง่ ไม่ดี" ไม่มีความฉลาดความสามารถโต้ตอบเเทียมทันเขา

"แต่เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราได้ยินได้ฟังมา พระองค์ทรงสอนทุกคน แต่ว่าคนนั้นเขาไม่มีโอกาศที่จะได้ยินได้ฟัง" ไม่มีโอกาศที่จะได้รู้เรื่องธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสอน "เขาจึงไม่สามารถระงับจิตใจของเขาได้" เราได้ยินได้ฟังเราจึงต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า .. "

"คุณค่าและประโยชน์ของพระพุทธศาสนา"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 

5,423

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย