ขอเชิญร่วมงานบรรพชา-อุปสมบท๖เม.ย.๒๕

 yodkunpol  

ขอเชิญ พุทธศาสนิกชน ร่วมงานบรรพชา - อุปสมบท สามเณรภาคฤดูร้อนเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมราชวงศ์จักรีและวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระชนมายุครบครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษามหามงคล
http://www.wiengkalong.com
กำหนดการ
๑-๔ เมษายน ๒๕๕๔ พัฒนาสถานที่ ประดับตกแต่งธงทิวต่างๆ
วันอังคารที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร
๐๙.๐๐ น. เตรียมงาน ตกแต่งเครื่องสักการบูชา
๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ภาวนา ทำขวัญนาค
วันจักรี พุธที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร
๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีเปิดโครงการ บรรพชา-อุปสมบท ณ.ศาลาธรรมิกราช
๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สามเณร
๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ.โรงทานพระศรีอาริย์
๑๓.๐๐ น. ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ณ.ศาลาธรรมิกราช
พิธีอุปสมบท ณ.วัดหลวงราษฏร์เจริญธรรม
๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตา ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระราชวงศ์จักรี


5,954


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย