วัดดุสิดาราม วรวิหาร

 Webmaster  

ตารางปฏิบัติธรรม ๒๕๖๖
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา
วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๑
ระหว่างวัน ส.๔ ~ จ.๖ มี.ค. ๖๖ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา

ครั้งที่ ๒
ระหว่างวัน พฤ. ๑๓ ~ อา. ๑๖ เม.ย. ๖๖ (๔ วัน ๓ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน เพื่อต้อนรับปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)

ครั้งที่ ๓
ระหว่างวัน ส. ๒๙ ~ อา. ๓๐ เม.ย. ๖๖ (๒ วัน ๑ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคลท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมวชิรเวที

ครั้งที่ ๔
ระหว่างวัน ศ. ๕ ~ พฤ. ๑๑ พ.ค. ๖๖ (๗ วัน ๖ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
ปฏิบัติธรรมหลักสูตร "พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุุข" ของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย

ครั้งที่ ๕
วัน ส.ที่ ๓ ~ อา. ๔ มิ.ย.๖๖ (๒ วัน ๑ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี

ครั้งที่ ๖
ระหว่างวัน ศ. ๒๘ ~ อา.๓๐ ก.ค. ๖๖ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ครั้งที่ ๗
ระหว่างวัน ส. ๑๒ ~ อา. ๑๓ ส.ค. ๖๖ (๒ วัน ๑ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
เนื่องในวันแม่แห่งชาติและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ครั้งที่ ๘
วันพุธที่ ศ. ๑๘ ~ พฤ. ๒๔ ส.ค. ๖๖ (๗ วัน ๖ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
ปฏิบัติธรรมหลักสูตร "พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุุข" ของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย

ครั้งที่ ๙
ระหว่างวัน ส. ๙ ~ ส. ๑๖ ก.ย. ๖๖ (๘ วัน ๗ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
ปฏิบัติธรรมเข้ม หลักสูตร "ปฎิบัติธรรมย้ำปัญญา" ถวายเป็นพุทธบูชา

ครั้งที่ ๑๐
ระหว่างวัน ศ. ๑๓ ~ อา. ๑๕ ต.ค. ๖๖ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
ปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

ครั้งที่ ๑๑
ระหว่างวัน ศ. ๒๐ ~ พฤ. ๒๖ ต.ค. ๖๖ (๗ วัน ๖ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
ปฏิบัติธรรมหลักสูตร "พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุุข" ของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย

ครั้งที่ ๑๒
วันอังคารที่ ๕ ธ.ค. ๖๖ (๑ วัน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ครั้งที่ ๑๓
ระหว่างวัน ส. ๓๐ ธ.ค. ๖๖ ~ จ. ๑ ม.ค. ๖๗ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
ปฏิบัติธรรมต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗
๓๑ ธ.ค. ๖๖ เวลา ๑๗.๐๙ – ๒๐.๓๙ น. เจริญพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวง
๓๑ ธ.ค.๖๖ เวลา ๒๓.๐๐ น.– ๐๐.๐๙ น.(วันใหม่) เจริญพระพุทธมนต์และพระสูตรต่างๆ เพื่อสวัสดิมงคล

ที่มา : https://www.watdusidaram.net/%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b9%92%e0%b9%95%e0%b9%9

5,949


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย