การรักษาศีล คือการให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้าง"การรักษาศีล คือ การให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้าง การรักษาศีล คือ การมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ปลอดภัย ความปลอดภัย คือ เงื่อนไขที่ขาดไม่ได้ของชุมชน และสังคมที่สงบร่มเย็น นอกเหนือจากนั้น ผู้ที่จะเจริญในธรรมให้สูงยิ่งขึ้นไป ต้องกล้าเสียสละความยึดมั่นถือมั่นต่างๆ ผู้ที่รู้สึกว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเท่านั้นที่กล้าเสียสละเช่นนั้นได้"

พระอาจารย์ชยสาโร
-------------------------
ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/
Dhamma by Ajahn Jayasaro

2,964

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย