ตื่นเถิดชาวพุทธ

 chai-aroon  

@ ตื่นกันเถิด ตื่นเถิด นะชาวพุทธ
อย่าวนหยุด ในอ่าง โง่เขลาหลาย
พุทธองค์ ท่านสอน เรื่องอะไร
จงตามไป ให้เห็นแก่น บ้างก็ดี
@ อย่าหลงตน หลงยึด ในวัตถุ
ยังหลงครู อาจารย์ ที่สั่งสอน
โลภ โกรธ หลง ควรละ ปิดลงกลอน
ควรพักผ่อน ดึงสติกลับ มองให้ดี.
ต.เตชปญฺโญ

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

6,103
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย