สูตรความสำเร็จ

 อธิวัฒน์บุดดานาง  

หนึ่ง พอใจ ในสิ่ง ที่ตนรัก
สอง พิทักษ์ พากเพียร ฝ่าขวากหนาม
สาม เอาใจใส่ ฟันฝ่า พยายาม
สี่ ไตร่ตรองตาม ดำริ พิจารณา

คือธรรมะ ส่องทาง ความสำเร็จ
เป็นดั่งเพชร เม็ดงาม ยามใฝ่ฝัน
รีบเร่งนำ พร่ำปฏิบัติ กันทุกวัน
สู่ความฝัน อันเป็นจริง ยิ่งเจริญ ฯ

5,995


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย