ทำผู้อื่นสัตว์อื่นทุกข์แล้วทุกข์จะไม่ถึงตนนั้นไม่มี (หลวงปู่เหรียญ)


หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย




เมื่อพิจารณาถึงความตายเข้าไปแล้ว แล้วก็เชื่อต่อสุคติทุคติตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ดังกล่าวมานั้นจริงอย่างนี้แล้ว ผู้นั้นมันก็จะเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวต่อความทุกข์ ถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงๆนะมันก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล ถ้าไม่เชื่อแล้วเช่นนี้มันก็ละตัณหานี้ไม่ได้ ละบาปไม่ได้เลย มันละไม่ได้แล้วเมื่อไม่เชื่อแล้วนะมันก็ปฏิเสธเลย อืม ไม่จริง ไม่จริงแล้วก็ทำไปตามอำนาจของความอยากนั้น

ดังนั้นผู้มีปัญญาแล้วก็ต้องพิจารณาให้เห็น เช่นการเบียดเบียนกันอย่างนี้นะ พิจารณาเท่านี้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นโทษ มันจะนำทุกข์มาให้จริง เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่นี่ไม่ต้องการให้ใครมาทำลายชีวิตของตัวเอง แม้สัตว์เล็กๆน้อยๆมันก็หวงชีวิตของมัน ดูแต่มันหากินอยู่นั้นเป็นไง ถ้ามันไม่รักชีวิตของมันแล้วมันจะไม่หากินเลย มันจะปล่อยให้ตัวเองตายไปเท่านั้นแหละ อย่างนี้นะ

แม้ตัวเองก็รักชีวิตตัวเองก็ต้องหากินอีกเหมือนกันกับสัตว์อื่น เมื่อตนก็รักชีวิตของตนอย่างนี้แล้ว แล้วบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็รักชีวิตของเขา มันก็รักชีวิตของมัน มันก็ไม่อยากให้ใครเบียดเบียนแล้วเช่นนี้ เมื่อบุคคลใดคนหนึ่งไปเบียดเบียนผู้อื่นเข้า ผู้อื่นก็เป็นทุกข์เดือดร้อน สัตว์อื่นก็เป็นทุกข์เดือดร้อน เป็นอย่างนี้นะ เมื่อไปทำให้ผู้อื่นและสัตว์อื่นเดือดร้อนแล้วไอ้ทุกข์นั้นมันจะไม่มาถึงตนนั้นไม่มี เรื่องของเรื่องน่ะ

ท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างบุคคลปาค้อนใส่ฝาผนังอันแข็งแรงอย่างนี้นะ เมื่อฝาผนังมันไม่ทะลุ ค้อนนั้นมันก็ย้อนกลับมาถูกหน้าผากเจ้าของนั่นแหละให้เจ็บปวดรวดร้าว อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ บุคคลทำกรรมชั่วลงไปแล้ว ทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะอย่างนี้แล้วความทุกข์มันก็ต้องย้อนกลับมาหาตัวผู้ทำนั้นเอง ต่างแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้น ไม่ใช่ว่าพอไปทำให้ผู้อื่นสัตว์อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วความทุกข์นั้นจะมาสนองปุ๊บปั๊บทันทีเลย บางอย่างมันก็สนองปัจจุบันได้ทันทีก็มีอยู่แต่บางอย่างมันไม่มีโอกาสจะสนองได้ มันก็ติดตามไปอยู่อย่างนั้นนะกรรมชั่วนะ

บุคคลเราจึงว่าแม้ทำกรรมชั่วลงไปแล้วก็อยู่สบ้ายสบายไป ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรอย่างนี้นะมันจึงนิ่งนอนใจ มันจึงสำคัญว่าไอ้ทำบาปทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วทุกข์ไม่ได้มาถึงตนหรอก อย่างนี้นะเข้าใจไปอย่างนั้น จึงได้ทำชั่ว จึงได้ทำผู้อื่นสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เรื่อยไป เป็นอย่างนั้นเรื่องมันน่ะ   

ที่มา : ǹ˹觨ҡиȹǢ "š١ҡ١"

5,053






จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย