ขอเชิญร่วมบุญ ก่อฐานบัว+บันได อุโบสถ ฉาบภายใน+นอก ประตูหน้าต่าง

  พระอธิการนพดล    15 ก.ค. 2562

เริ่มฉาบ ภายใน ภายนอก รอเหล็ก เพื่อก่อบันได
และระเบียง.....(ยังไม่มีเจ้าภาพและปัจจัย)
ยังต้องใช้ปูน และทรายจำนวนมาก
ร่วมบุญกันได้ตามกำลังศรัทธา
เร่ง เพื่องานประตู-หน้าต่าง
สิ้นเดือนนี้ ช่างมาเสนอราคาแบบ ประตูหน้าต่าง
ประตู ช่องละ 100,000
หน้าต่าง ช่องละ 30,000-32,000 พร้อมติดตั้ง
ประตูยังขาดอยู่ 2 ช่อง หลัง
หน้าต่าง ยังรับเจ้าภาพอยู่นะ
(ชื่อเจ้าภาพแกะบนชิ้นงาน ไม้สักทอง)
#ติดต่อขอเป็นเจ้าภาพได้
พระอธิการนพดล วรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดชัฏดงคำ
080-5787871


• สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข

• ปรุงตัวเราจากความไม่มีอะไร

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• "ผลแห่งการรักษาอุโบสถศีลครั้งเดียว"

• 164(9/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• น้ำพริกกากหมู

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย