หลวงพี่ต้องการพระธาตุ

 petenova    19 เม.ย. 2555

หลวงพี่เป็นพระนะต้องการพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจำนวนมากอยู่ จะมาไว้ที่สำนักไว้ให้พระโยมได้กราบไหว้กัน บางส่นจะแจกพระที่ตั้งใจเพียรมากๆเพื่อเป็นกำลังใจ มีพระหลายรูปต้องการพระธาตุ เช่น รูปที่ออกธุดงค์ วันนี้ เพราะโยมพ่อให้เอารูปกุฏิที่โดนพายุพัดพังส่งอีเมล เลยมาหาขอพระธาตุ ขอโยมช่วยพิจารณาทีเน้อ ถ้ามีที่บรรจุพระธาตุด้วยก็จะดี สาธุ ติดต่อถวายพระธาตุมาเบอร์โตเน้อ 0899902004
ที่อยู่ นายอนุชาติ เมฆกระบัว (โยมโต)
204 หมู่ 7 ต.มะลิกา อ.แม่อาย เชียงใหม่ 50280
หรือ
ส่งมาที่พระพีทสำนักวิปัสสนาชัยสถาน หมู่7 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
  3,526 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย