มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ
๏ ความเคารพ นับถือ คือเสน่ห์
ไม่โลเล เหมือนลิง วิ่งหลอกหลอน
ทั้งต่อหน้า ลับหลัง พึงสังวร
ย่อมงามงอน สวยสง่า ราคาแพง

 

ท่านได้กล่าวว่าสิ่งที่ควรเคารพมีอยู่ดังนี้

๑. พระพุทธเจ้า

๒. พระธรรม

๓. พระสงฆ์

๔. การศึกษา

๕. ความไม่ประมาท คือการดำเนินตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาอื่นๆ ด้วยความเคารพ

๖. การสนทนาปราศรัย คือการต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือนด้วยความเคารพ

 



• บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในเทศกาลวิสาขบูชา (๑-๗ พ.ค. ๖๓)

• ปฏิบัติธรรมหลักสูตรคุณแม่สิริ กรินชัย ***ฟรี*** (ทันทีที่โควิดทุเลา)

• #1ปีมีครั้งเดียว บรรพชาสามเณรแบบเน้นปฏิบัติธรรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

• ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ยามค่ำ วันธรรมดา 19.00 - 21.00 น. ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพฯ ซอยรามคำแหง 81 บางกะปิ กรุงเทพฯ
Loading...

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย