ธรรมะจากหลวงพ่อ

เรื่องที่ ๔ : น้ำในตุ่ม
โดย : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


เราเอาขันไปตักออกขันหนึ่ง แล้วเททิ้ง ตักมาขันที่สอง แล้วก็ เททิ้งตักแล้วก็เททิ้งอยู่อย่างนั้น น้ำที่อยู่ในตุ่ม มันก็ต้องมีเวลา มีโอกาส ที่จะแห้งหมด ไปได้จิตที่เข้าไปปฏิบัติก็อย่างนั้นเหมือน กัน ถ้าเราไม่เห็นอย่างนั้น ก็เหมือนตักน้ำใส่ แล้วตักออกตักใส่ แล้วตักออกก็บุญๆ บาปๆ ผิดๆ ถูกๆ ดีๆ ชั่วๆ เดี๋ยวมันก็สบายก็ทุกข์อยู่อย่างนี้
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย