ธรรมะจากหลวงพ่อ

เรื่องที่ ๓๐ : ชีวิตเหมือนดอกไม้
โดย : พระราชวรมุนี วัดประยูรวงศาวาส กรุงเทพ


ดอกไม้ที่สุมเป็นกองอยู่นี้ ช่างดอกไม้ที่ชาญฉลาด สามารถจัดสรรมา ร้อยเป็นพวงมาลัยให้ สวยสดงดงามได้ฉันใด

ชีวิตของคนเราก็เหมือนกัน ควรร้อยเข้าเป็นมาลัยชีวิตให้สวยงามเช่นนั้น นั่นคือทำความดีให้ มากเข้าไว้

ชีวิตของท่านก็เหมือนดอกไม้ บางคนเป็นดอกหญ้าให้คนเหยียบย่ำ บางคนอยู่ในแจกันทอง บูชาพระ ขึ้นอยู่แต่ว่า ท่านใช้ทำอะไรต่างหาก

มีสองแขนสองขาเหมือนกัน แต่บางแขนเป็นมือของโจร บางแขนเป็นมือของพระผู้สร้างโลก สุดแต่ว่าท่านจะใช้มือของท่านทำอะไร นั่นคือท่านจะร้อยมาลัยชีวิตของท่านอย่างไร ?

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย