ธรรมะจากหลวงพ่อ

เรื่องที่ ๑๐ : สุขที่แท้จริง
โดย : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


สุขที่แท้จริง ได้แก่จิตที่นิ่ง ไม่ดิ้นรน ผู้มาจับจุดความสุขที่แท้จริงได้อย่างนี้แล้ว แม้ผู้นั้นจะ อยู่ในอิริยาบถใด ประกอบภารกิจการงานใดๆอยู่ก็ตาม เขาจะมีใจเป็นสุขอยู่ตลอดกาลทุกเมื่อ
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย