พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) - หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

ประวัติ - พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) - หลวงพ่อฤาษีลิงดำจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย