Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)


พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)

เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2504
เป็นบุตรของ ศ. ดร. ระวี ภาวิไล และนางอุไรวรรณ ภาวิไล
พ.ศ . 2522 สำเร็จชั้นมัธยมห้า จากโรงเรียนสาธิตจุฬา
พ.ศ . 2526 สำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ . 2542 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่

 

 
 
 

<<
+ ส า ร บั ญ เสี ย ง ธ ร ร ม + >>

   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• เชิิญเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิไม้ เพื่อให้พระอยู่จำพรรษา ถวายวัดเกาะนางโดย
• ((ด่วน)) รับเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชพระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น.20 อบรมเข้าพรรษา ๓ เดือน (2 รูป)
• "ขอความเมตตาจากท่านผู้ใจบุญ ร่วมบริจาคทุนการศึกษาแด่พระภิกษุผู้ขาดแคลนและมีความตั้งใจเรียนสูง"
• เชิญเป็นเจ้าภาพสร้างโรงครัว วัดที่อยู่ในชนบท นครศรีธรรมราช
• ขอเชิญเป็นเจ้าภาพค่าบรรทุกหิน มาถมที่ภายในวัด เพื่อความเจริญมั่นคงในชีวิต

   ธรรมะไทยบอร์ด
• งานเสริม งานอิสระ งานPart time รายได้ดี มีงานทุกวัน
• หางาน part time รายได้เสริม งานพิเศษ ทำที่บ้าน
• งานพิเศษเสาร์-อาทิตย์ 2559 ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
• งานหารายได้พิเศษ คีย์ข้อมูล รับด่วน!!
• เชิญฟังธรรม.และร่วมปฏิบัติธรรมจำศีลภาวนาข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย