Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)


พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)

เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2504
เป็นบุตรของ ศ. ดร. ระวี ภาวิไล และนางอุไรวรรณ ภาวิไล
พ.ศ . 2522 สำเร็จชั้นมัธยมห้า จากโรงเรียนสาธิตจุฬา
พ.ศ . 2526 สำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ . 2542 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่

 

 
 
 

<<
+ ส า ร บั ญ เสี ย ง ธ ร ร ม + >>

   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• ขอเชิญร่วมบุญสร้างปั้มน้ำถวายสำนักสงฆ์เขาภูเมี่ยง หน้าแล้งน้ำไม่ไหล ด่วนที่สุด
• ขอเชิญบวชพระป่า ๓รูป
• ขอเชิญผู้เป็นกัลยาณมิตรร่วมเป็นต้นบุญในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถ้ำแก้วบนที่ดิน 5 ไร่ ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
• --บุญใหญ่-- ((รับเจ้าภาพ อุปถัมภ์ 1 ท่าน)) อุปถัมภ์ หล่อพระปางนั่งสมาธิ--พระประจำวันพฤหัสบดี- (ทรงเครื่องจักพรรดิ์) หน้าตัก ๓ เมตร (ในวันสงกรานต์ ที่16 เมษายน 2557 นี้)
• ขิเชิญร่วมบุญปูกระเบื้องศาลาบูชาอนาลโย สำนักสงฆ์เมตตาวนาราม

   ธรรมะไทยบอร์ด
• งานพิเศษทำที่บ้าน หารายได้เสริม งานคีย์ข้อมูล ทำงาน 2-3 ชั่วโมง/วัน
• วิธีล้างสารพิษตกค้างออกจากอาหาร
• ((รับชายใจกล้า)) --ครั้งหนึ่งในชีวิต-- สมัครอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน (รุ่น.๑๔) / ((เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชพระ)) จำนวน 15 ท่าน ในวันสำคัญโลกวิสาขบูชา)
• วิธีเก็บผักไว้ได้นานๆโดยไม่แช่ตู้เย็น
• ธรรมะ คือ อะไร ? อะไร คือ ธัมมะ : DhammaDhammathai.org on Mobile
Mobile/Tablet

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย