Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)


พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)

เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2504
เป็นบุตรของ ศ. ดร. ระวี ภาวิไล และนางอุไรวรรณ ภาวิไล
พ.ศ . 2522 สำเร็จชั้นมัธยมห้า จากโรงเรียนสาธิตจุฬา
พ.ศ . 2526 สำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ . 2542 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่

 

 
 
 

<<
+ ส า ร บั ญ เสี ย ง ธ ร ร ม + >>

   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• (( ด่วน )) ครั้งหนึ่งในชีวิต รับเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชพระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 21 จำนวน 8 เจ้าภาพ สุดท้าย บวชในวัน 5 ธันวาคม นี้
• วัดใหม่ยายแป้นเชิญร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือแม่-ลูกในวันพ่อแห่งชาติวันที่25พ.ย.-13ธ.ค.2558
• ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพวางโครงสร้างศาลาการเปรียญ (หลังใหม่) วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก
• บอกบุญ หาเจ้าภาพบริขาร บวชพระป่า 8รูป
• ขอเชิญร่วมบุญสร้างบันไดทางขึ้นสู่ถ้ำปฏิบัติธรรม วัดป่าเมตตาวนาราม ต. ป่าหุ่ง อ.พาน เชียงราย

   ธรรมะไทยบอร์ด
• แนะนำร้านหนังสือออนไลน์ที่ขายหนังสือราคาถูกและไม่เอาเปรียบลูกค้า
• ขอเชิญร่วมสร้าง ลานปฏิบัติธรรม
• กำหนดกิจนิมนต์ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี 28-30 พย. 58
• ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบริขารบวชพระกัมมัฏฐาน ธุดงควัตร สืบทอดพระพุทธศาสนา
• ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพ พระเนตรนิลแท้ พระเกศโมฬีปิดทอง พระอุณาโลมเรือนเงินประดับพลอยขาวแดงข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย