Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)


พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)

เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2504
เป็นบุตรของ ศ. ดร. ระวี ภาวิไล และนางอุไรวรรณ ภาวิไล
พ.ศ . 2522 สำเร็จชั้นมัธยมห้า จากโรงเรียนสาธิตจุฬา
พ.ศ . 2526 สำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ . 2542 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่

 

 
 
 

<<
+ ส า ร บั ญ เสี ย ง ธ ร ร ม + >>

   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• ต้องการรับบริจาค สี หลอดไฟ และ พรมปูพื้น เพื่อศาลาปฏิบัติธรรม
• ร่วมบุญด่วนๆจองเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำห้องสุขา วัดสร้างใหม่ ไม่มีห้องน้ำห้องสุขา
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพค่าเดินทางแก่พระอาจารย์1รูป เพื่อเป็นผู้นำปฏิบัติยังสถานที่ตรัสรู้พุทธคยา ประเทศอินเดีย
• สมมุติ-วิมุติ แตกต่างกันอย่างไร พบคำตอบได้ในงานธรรมะวาไรตี้ กับพระภาวนาเขมคุณ กิจกรรมส่งเสริมสังคมจากเบนซ์อมรรัชดา
• เชิญร่วมบุญมหากุศลสร้างแท้งค์เก็บน้ำใช้สำนักปฏิบัติธรรม

   ธรรมะไทยบอร์ด
• งานอายุ 30 ปีขึ้นไป งานพิเศษทำที่บ้าน งานคีย์ข้อมูลใช้ word
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพค่าเดินทางแก่พระอาจารย์ เพื่อเป็นผู้นำปฏิบัติยังสถานที่ตรัสรู้พุทธคยา ประเทศอินเดีย
• หางานเสริมระหว่างรองาน นักศึกษาจบใหม่ หางานเสริม ทำที่บ้าน รองาน
• สมมุติ-วิมุติ แตกต่างกันอย่างไร พบคำตอบได้ในงานธรรมะวาไรตี้ กับพระภาวนาเขมคุณ กิจกรรมส่งเสริมสังคมจากเบนซ์อมรรัชดา
• Part time งานทำที่บ้าน รายได้พิเศษ รับคนท้อง ไม่จำกัดจำนวนข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย