Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)


พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)

เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2504
เป็นบุตรของ ศ. ดร. ระวี ภาวิไล และนางอุไรวรรณ ภาวิไล
พ.ศ . 2522 สำเร็จชั้นมัธยมห้า จากโรงเรียนสาธิตจุฬา
พ.ศ . 2526 สำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ . 2542 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่

 

 
 
 

<<
+ ส า ร บั ญ เสี ย ง ธ ร ร ม + >>

   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• โครงการธรรมทานครั้งที่ ๓ ร่วมพิมพ์หนังสือ ของศูนย์เรียนรู้พัฒนาจิตและปัญญา วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
• หาผู้อุปถัมภ์จ่ายค่ายาและรักษาพยาบาล พระภิกษุ
• สร้างศาลาปฎิบัติธรรมวัดในถิ่นกันดาร
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี กรุงเทพฯ – นครนายก เพื่อจัดสร้าง "พระสีวลีทรงนาค"
• ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างบูรพาเจดีย์ของหลวงปู่โส กัสสโป สายวัดป่ากรรมฐาน หลวงปู่มั่น พร้อมงานครบรอบอายุ99หลวงปู่โส กัสสโป

   ธรรมะไทยบอร์ด
• ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานปฎิบัติธรรม และ แพทย์ทางเลือก
• ด่วน! ต้องการหางาน Part time สร้างรายได้เสริม ทำที่บ้าน เชิญทางนี้ค่ะ
• ((ขอเชิญชายไทยใจกล้า)) รับสมัครเข้าอุปสมบทนาคหมู่ เฉลิมพระเกียรติ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 16 เเละ รับเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชพระ 15 ท่าน
• ประชาสัมพันธ์รายได้พิเศษ งานพิเศษ งานพาร์ทไทม์ วันเสาร์-อาทิตย์ รายได้ดี
• งานเสริมสำหรับคู่รัก วัยทำงานที่ต้องการหารายได้เพิ่ม
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย