Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม dhamma after work


พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)


Dhamma After Work เรื่อง ธุรกิจเพื่อธุรกิจ


ลำดับที่ เรื่อง
คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
1
Dhamma after work - ธุรกิจเพื่อธุรกิจ
คลิกฟัง   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• ((ด่วน))#ขอเชิญนักบุญทำบุญ ซื้อระฆัง จำนวน 1 ใบ เพื่อติดตั้ง ทีหอระฆัง เพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ สอบถาม 09-30375441
• "ขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพ ห้องน้ำสำหรับพระภิกษุ คนพิการหรือผู้สูงอายุ ณ วัดป่าห้วยขุนโสม บ้านเทพภูเงิน ม.7 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี "
• เชิญร่วมสร้างบุญบารมี เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี
• ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ ในการซื้อผ้าซันฟอไรซ์เพื่อตัดเย็บไตรจีวรผ้ากฐิน เพื่อถวายกฐินตกค้าง ๗วัด ๒ สำนักสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร
• ร่วมกันเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และกุฏิพระสงฆ์

   ธรรมะไทยบอร์ด
• ขอเชิญ ชายไทยใจกล้า สมัครบวช เทศกาลวันปิยมหาราช อบรม1 เดือน (บวชตอบเเทนคุณพ่อเเม่) บวชศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม ถือธุดงค์วัตร (บวชฟรี) สอบถาม 087-007-8607
• ขอเชิญสาธุชนเป็นเจ้าภาพ ในการซื้อผ้า ผ้าซันฟอไรซ์เพื่อตัดเย็บไตรจีวรผ้ากฐิน
• หนังสือธรรมะ แจกฟรี โดยกลุ่มว่องวานิช
• ขอเชิญ ชายไทยใจกล้า สมัครบวชเข้าพรรษา 3 เดือน (บวชตอบเเทนคุณพ่อเเม่) ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม ถือธุดงค์วัตร (บวชฟรี) สอบถาม 087-007-8607
• "วิสาขบูชา วันสันติภาพโลก" (สมเด็จพระญาณสังวร)หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย