Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม dhamma after work


พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)


Dhamma After Work เรื่อง ธุรกิจเพื่อธุรกิจ


ลำดับที่ เรื่อง
คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
1
Dhamma after work - ธุรกิจเพื่อธุรกิจ
คลิกฟัง   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• ร่วมบุญ “ซ่อมบันไดขึ้นรอยพระพุทธบาท” ณ วัดพระพุทธบาทป่ากล้วย ด้วยกันนะคะ!!!
• ขอเชิญอุปถัมภ์จองเจ้าภาพ ซื้อถวายระฆัง จำนวน 6 ลูก เพื่อใช้ในศูนย์วิปัสสนา 6 ศูนย์ ((ซึ่งขาดเเคลน))
• ร่วมสร้างพระพุทธรูป ปางสะดุ้งมาร
• ((ด่วน)) รับเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน (ปิดวาจา) ขาดอีก 2หลังสุดท้าย
• ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและยารักษาโรค แด่พระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร

   ธรรมะไทยบอร์ด
• ขอเชิญชายไทย ใจกล้า สมัครเข้ารับการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 37 จำนวน 20 ท่าน เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์จองบวชพระ 15 ท่าน ((บวชวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562))
• ไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย- เนปาล เหลือเพียง 2 ที่นั่งเท่านั้น
• ปริวาสกรรม วันที่ 20-2 9 มกราคม ณ วัดปากคลอง ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.อยุธยา13150โทร0923782223-0852911982
• จาริกแสวงบุญ อินเดียเดินทางวันที่ 27 ธค 61 - 06 มค 62
• สถาบันปัญญาวิชชาลัย วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เปิดหลักสูตร “Infographic Presentation ยุค Digital 4.0”หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย