Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม dhamma after work


พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)


Dhamma After Work เรื่อง ธุรกิจเพื่อธุรกิจ


ลำดับที่ เรื่อง
คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
1
Dhamma after work - ธุรกิจเพื่อธุรกิจ
คลิกฟัง   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• กำหนดงานปริวาสกรรมและอยู่กรรม วันที่ 9-20 ธันวาคม 2560.ณ วัดหนองหว้าเฒ่า ต.หนองบัว อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคราม
• กำหนดงานปริวาสกรรมและอยู่กรรม วันที่ 9-20 ธันวาคม 2560.ณ วัดหนองหว้าเฒ่า ต.หนองบัว อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคราม
• **อีก 5 ห้องสุดท้าย** ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม
• ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรม กรรมฐาน
• ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี

   ธรรมะไทยบอร์ด
• รับเจ้าภาพทำบุญ ติดเเอร์ห้องกรรมฐาน จำนวน 2 ตัว
• ขอเชิญชายไทย ใจกล้า สมัครเข้ารับการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น.30 (วันปิยมหาราช 2560) เเละ รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ บวชพระ จำนวน 15 ท่าน
• คิดว่าตนเป็นบัณฑิต
• ขอเชิญร่วมทำบุญ พิมพ์หนังสือสวดมนต์ (ครั้งที่1) จำนวน 5,000 เล่ม (สร้างธรรมทาน) เพื่อใช้ในสำนักปฏิบัติธรรม 2 จังหวัด เเละบางส่วนเพื่อเเจกให้ผู้ที่ผ่านการปฏิบัติธรรมที่เข้ารับการอบรมตลอดปี (( ผลิตธรรมทาน ครั้งแรกในรอบ 5 ปี ))
• ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินีหน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย