Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม dhamma after work


พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)


Dhamma After Work เรื่อง ธุรกิจเพื่อธุรกิจ


ลำดับที่ เรื่อง
คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
1
Dhamma after work - ธุรกิจเพื่อธุรกิจ
คลิกฟัง   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ สร้างห้องสุขา (ปลดทุกข์ โศก โรค ภัย) จำนวน 30 ห้อง ข้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่ (ซึ่งกำลังขาดเเคลนขณะนี้)
• เชิญร่วมสร้างพระสีวลี89องค์ถวาย89วัดรอบที่2องค์ที่26ถวายวัด
• ร่วมหล่อกระหม่อมส่วนบนสุดของหลวงปู่มั่น
• ร่วมหล่อกระหม่อมส่วนบนสุดของหลวงปู่มั่น
• ร่วมถวายปัจจัยสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดหล่ายพัฒนา พะเยา

   ธรรมะไทยบอร์ด
• ขอเชิญชายไทย ใจกล้าสมัครเข้ารับการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 31 จำนวน 25 ท่าน เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์จองบวชพระ 25 ท่าน ((บวชวันที่ 5 ธันวาคม 60))
• ขอเชิญชายไทย ใจกล้าสมัครเข้ารับการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 31 จำนวน 25 ท่าน เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์จองบวชพระ 25 ท่าน ((บวชวันที่ 5 ธันวาคม 60))
• "คำสอนของพ่อ ๑"
• "คำสอนของพ่อ"
• "บทสนทนาจอมปราชญ์ เรื่องพุทธภูมิ"หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย