Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม dhamma after work


พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)


Dhamma After Work เรื่อง ธุรกิจเพื่อธุรกิจ


ลำดับที่ เรื่อง
คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
1
Dhamma after work - ธุรกิจเพื่อธุรกิจ
คลิกฟัง   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• หนึ่งคนให้หลายคนรับ อมรกรุ๊ป ชวนบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ
• ร่วมค้นหาความหมายของการเดินทาง ใน “ธรรมะวาไรตี้” ครั้งที่ 140
• ขอเชิญชายไทย ใจกล้า สมัครเข้ารับการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 37 จำนวน 20 ท่าน เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์จองบวชพระ 15 ท่าน ((บวชวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562))
• เชิญเป็นเจ้าภาพร่วม สร้าง กุฏิ.ศาลา.สถานปฏิบัติธรรม
• สำนักสงฆ์ใหม่ อยู่ใกลธุรกันดาร ต้องการผู้ใจบุญ ช่วยค้ำจุนพระพุทธศาสนา

   ธรรมะไทยบอร์ด
• “ศธ. จัดงานแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ 63 โดยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอความสำเร็จตามนโนบาย”
• ขอเชิญชายไทย ใจกล้า สมัครเข้ารับการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 37 จำนวน 20 ท่าน เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์จองบวชพระ 15 ท่าน ((บวชวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562))
• ไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย- เนปาล เหลือเพียง 2 ที่นั่งเท่านั้น
• ปริวาสกรรม วันที่ 20-2 9 มกราคม ณ วัดปากคลอง ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.อยุธยา13150โทร0923782223-0852911982
• จาริกแสวงบุญ อินเดียเดินทางวันที่ 27 ธค 61 - 06 มค 62หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย