Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม dhamma after work


พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)


Dhamma After Work เรื่อง ธุรกิจเพื่อธุรกิจ


ลำดับที่ เรื่อง
คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
1
Dhamma after work - ธุรกิจเพื่อธุรกิจ
คลิกฟัง   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• ต้องการแจกหนังสือสวดมนต์ชาวพุทธ และกินอย่างไรให้ห่างไกลโรค
• ร่วมเป็น เจ้าภาพ อิฐ หิน ปูน ทราย ดินจี่ก้อนละ4 บาท เพื่อสร้างพระธาตุทันใจ ไว้ ณ วัดเวียงเชียงรุ้ง
• สร้างศาลาปฏิบัติธรรม
• ((ด่วน)) รับเจ้าภาพซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน จำนวน 1เครื่องพร้อมอุปกรณ์ เพื่อสูบน้ำสำหรับใช้เป็นน้ำดื่ม-น้ำใช้ ในอำนวยความสะดวกพระกรรมฐานเเละโยคี
• **อีก 8 ห้องสุดท้าย** ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม

   ธรรมะไทยบอร์ด
• ขอเชิญสมัครบวช พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 29 (เข้าพรรษา3เดือน) และรับเจ้าภาพบวชจำนวน50ท่าน
• ช่วยผมทีครับ
• ได้ทุกอย่าง
• พระบรมธาตุไชยา ความภาคภูมิใจของชาวสุราษ เพราะเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ควรมากราบไหว้ด้วย
• ถูกใจ ดูใจ ดูถูก ความยึดถือหน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย