Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม dhamma after work


พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)


Dhamma After Work เรื่อง ธุรกิจเพื่อธุรกิจ


ลำดับที่ เรื่อง
คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
1
Dhamma after work - ธุรกิจเพื่อธุรกิจ
คลิกฟัง   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• รับเจ้าภาพ สร้างห้องสุขา (ปลดทุกข์- โศก -โรค- ภัย) จำนวน 30 ห้อง ข้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่ (ซึ่งกำลังขาดเเคลนขณะนี้)
• เชิญร่วมบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมกับทางวัดดอยแท่นพระผาหลวง ต. ป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210 ครับ
• ร่วมบุญสร้างพระและบุญต่าง ๆ กับวัดดอยแท่นพระ ต. หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210 ครับ
• ร่วมก่อสร้าง ศาลาโรงครัว ปูกระเบื่องวิหาร อาคารแสดงวัตถุโบราณ(ที่ขุดเจอในบริเวณวัด)
• ศาสนาคืออะไร? และ พระพุทธเจ้าสอนอะไร?

   ธรรมะไทยบอร์ด
• บุญปั้มน้ำ แทงก์น้ำ ต้านภัยแล้ง 3วัด2สำนักสงฆ์
• ร่วมก่อสร้าง ศาลาโรงครัว ปูกระเบื่องวิหาร อาคารแสดงวัตถุโบราณ(ที่ขุดเจอในบริเวณวัด)
• ร่วมก่อสร้าง ศาลาโรงครัว ปูกระเบื่องวิหาร อาคารแสดงวัตถุโบราณ(ที่ขุดเจอในบริเวณวัด)
• ร่วมก่อสร้าง ศาลาโรงครัว ปูกระเบื่องวิหาร อาคารแสดงวัตถุโบราณ(ที่ขุดเจอในบริเวณวัด)
• ร่วมก่อสร้าง ศาลาโรงครัว ปูกระเบื่องวิหาร อาคารแสดงวัตถุโบราณ(ที่ขุดเจอในบริเวณวัด)หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย