ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดั่งดอกไม้บาน วนซ้ำ 9 นาที

 Webmaster  

ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดั่งดอกไม้บาน วนซ้ำ 9 นาที

เพลงนั่งสมาธิยอดฮิต
ดั่งดอกไม้บาน ตัดต่อวนซ้ำ 9 นาที

https://www.youtube.com/@sookjai3171

ที่มา : https://www.youtube.com/@sookjai3171

7,861


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย