เพลงธรรมะ ชุด เพลงแหล่โดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

  • ชื่อชุด  ฝากไว้ในแผ่นดิน ชุดที่ ๔, ๕
  • โดย    ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
  • จำนวน  ๙ เพลง
  • เพลงแหล่โดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
  • ชื่อเพลง ขับร้อง ฟังเพลง
  • ที่มา :
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย