พุทธมามกะ-คติธรรม

  • ชื่อชุด  พุทธมามกะ-คติธรรม
  • โดย    นิทัศน์ ละอองศรีและคณะ
  • จำนวน  ๗ เพลง
  • บทเพลงสอนใจ คติธรรมดำเนินชิวิต เป็นบทเพลงที่สร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า สำหรับชาวพุทธในการใช้ชีวิตในสังคม...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย