เพลงธรรมะ ชุด ทะเลชีวิต

 • ชื่อชุด  ทะเลชีวิต
 • โดย     วงรัตนโกสินทร์
 • จำนวน  ๑๗ เพลง
 • ๑. ๖๐ ปี ครองราชย์
  ๒. ทะเลชีวิต (ช)
  ๓. ค่าของคน
  ๔. เกิดมาต่างกัน
  ๕. รอวันลูกมา
  ๖. ให้โอกาส
  ๗. คนหูเบา
  ๘. ตายอย่างคน
  ๙. คลื่นแห่งธรรม
  ๑๐. ทางหลุดพ้น
  ๑๑. ทะเลชีวิต (ญ)
  ๑๒. ลูกสาวพญามาร
  ๑๓. หัวโขน
  ๑๔. หนึ่งในห้า
  ๑๕. ๖๐ ปีครองราชย์ (ดนตรีมาร์ท)
  ๑๖. บรรเลง ๖๐ ปีครองราชย์ (ผสม)
  ๑๗. บรรเลง ๖๐ ปีครองราชย์ (มาร์ท)
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย