พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก เสียงธรรม เพลงธรรมะ กราบพระรัตนตรัย
เพลงธรรมะ ชุดที่ ๒๖


Webmaster Recommended

ขอเชิญเลือกรับฟังเพลง : โดยการคลิกที่รูป  ตามรายชื่อเพลงได้เลยครับ...

หากไม่สามารถฟังเพลงได้ : คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการฟังเพลง ก่อนครับ...

คลิกแล้วเสียงไม่มาทันที?
   ในการฟังเพลงธรรมะบนเว็บมีข้อจำกัด ตามความเร็วของอินเตอร์เน็ทที่ท่านใช้ครับ อาจจะต้องรอโหลดสักครู่ครับ จึงจะมีเสียงมา...ขอให้ใจเย็นๆ นะครับ..     : บทเพลงสร้างเสริมคุณธรรม ชุดที่ ๑ :


 คลิกรายการเพลง
เพลงธรรมะ ชุดที่ ๒๖
ชื่อชุด
บทเพลงสร้างเสริมคุณธรรม ชุดที่ ๑
กราบพระรัตนตรัย
โดย
ค่ายเพลงคุณธรรม
ด.ญ.ชีวาพร มงคลศิริวรรณ (ยียี่)
ด.ญ. วาทินี อัญญะโพธิ์ (ฝน)
ด.ช. ภาสกรณ์ รุ่งเรืองนพรัตน์ (สปาย)
จำนวน
๑๒ เพลง
webmaster commended
บทโดยชมรมเพื่อนคุณธรรม

คำร้อง/ทำนอง
อุดมธรรม /บัวไทย ใจงามยิ่ง / คุณหญิงกนกสามเสน วิล / แอ๊ว ณ เมืองเหนือ / Anone / มิตร เมืองสิงห์

นักดนตรี /อ.ติ๊ดหยอง สุรินทร์ /อ.ถาวร บัวระบัต
    ชื่อเพลง
ขับร้อง
ฟังเพลง
ดาวน์โหลด
๑. กราบพระรัตนตรัย
ด.ญ.ชีวาพร มงคลศิริวรรณ (ยียี่)
๒. ขอขมาพ่อแม่
ด.ญ. วาทินี อัญญะโพธิ์ (ฝน)
๓. ฆ่ากิเลส
ด.ช. ภาสกรณ์ รุ่งเรืองนพรัตน์ (สปาย)
๔. ธรรมะเป็นเรื่องใหญ่
ด.ช. ภาสกรณ์ รุ่งเรืองนพรัตน์ (สปาย)
๕. นั่งสมาธิ
ด.ญ. วาทินี อัญญะโพธิ์ (ฝน)
๖. บางระจัน
ด.ช. ภาสกรณ์ รุ่งเรืองนพรัตน์ (สปาย)
๗. มาร์ชปณิธานพุทธบุตร
๘. มาร์ชเพื่อนคุณธรรมรวมใจ
๙. รอยยิ้ม
ด.ญ.ชีวาพร มงคลศิริวรรณ (ยียี่)
๑๐. ระลึกถึง
ด.ญ. วาทินี อัญญะโพธิ์ (ฝน)
๑๑. ลาแล้วนะ
ด.ช. ภาสกรณ์ รุ่งเรืองนพรัตน์ (สปาย)
๑๒. ไหว้พระก่อนนอน
ด.ญ. วาทินี อัญญะโพธิ์ (ฝน)


  บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์
• ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบูรณะศาลาวัดป่า - วัดพระพุทธโคดมฯ
• ((รับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์))..สร้างกุฏิพระธูดงค์กรรมฐาน (ปิดวาจา) จำนวน 5 หลัง ..สุดท้าย ((ขาดเเคลนที่พักอาศัย))
• ขอเชิญร่วมสร้างกุฏิสงฆ์และอาคารที่รับรองพระภิกษุสงฆ์
• Dear sir/madam help เรียนเชิญศรัทธาผู้มีจิตเมตตาทุกท่านทุกคนร่วมสมทบทุนสร้างห้องน้ำ ณ เมืองโบราณวัดเวียงเชียงรุ้ง
• **อีก 10 ห้องสุดท้าย** ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม
• เจริญพร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์การก่อสร้างพระพุทธรูป ๓ องค์ ปางประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน
• ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้าง ถาวรวัตถุ สร้างกุฏิสงฆ์ และอาคารสำนักงานที่รับรองคณะสงฆ์ วัดพระแก้ว
• ((ด่วน)) รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ บวชพระธุดงค์กรรมฐาน รุ่นที่ 28 ((จำนวน 2 ท่าน สุดท้าย)) เพื่อบวชถวายเป็นพุทธบูชา วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นี้
• ร่วมบุญสร้างห้องสุขาและทางจงกรม วัดป่าเมตตาวนาราม อำเภอพาน เชียงราย
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง แท่นบัลลังก์ รองรับองค์หลวงปู่มั่นขนาดความสูง13เมตรหน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย