เพลงธรรมะ ชุด แหล่พุทธประวัติโดยย่อ

  • ชื่อชุด  แหล่พุทธประวัติโดยย่อ
  • โดย    อ.สรรค์ชัย พรหมฤาษี , คิด ทะยะราฎร์
  • จำนวน  ๑๑ เพลง
  • ขอขอบคุณชมรมผู้ใฝ่ในธรรม เป็นบทเพลงที่หาฟังได้ยาก ซึ่งจะทำให้ให้เข้าใจพุทธประวัติได้ง่าย และลึกซึ่งยิ่งขึ้น
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย