เพลงธรรมะ ชุด เพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  • ชื่อชุด  เพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  • โดย    เพลิน พรหมแดน
  • จำนวน  ๓๘ เพลง
  • บทเพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน
  •  ชื่อเพลง  ขับร้อง
    ฟังเพลง
  • ที่มา : http://www.luangta.com/help/song.php?&cgiSearchPage=5
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย