"ธรรมเป็นเครื่องปกครองใจ" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    8 พ.ย. 2565

"ธรรมเป็นเครื่องปกครองใจ"

" .. "ธรรมเป็นเครื่องปกครองสมบัติและปกครองใจ" ถ้าขาดธรรมเพียงอย่างเดียว ความอยากของใจจะพยายามหาทรัพย์ได้กองเท่าภูเขา ก็ยังหาความสุขไม่เจอ

"ไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียว" จะอยู่ในโลกใด กองสมบัติใด ก็เป็นเพียงโลกเศษเดนและกองสมบัติเดนเท่านั้น "ไม่มีประโยชน์อะไรแก่จิตใจแม้แต่นิด"

ความทุกข์ ทรมาน ความอดทน ทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่าง ๆ "ไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจ" ถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถกทาง "ใจจะกลายเป็นของประเสริฐให้เจ้าของได้ชม" อย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันที .. "

"มุตโตทัย"
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

   DT014902

วิริยะ12

8 พ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5355 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย