พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม

"พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม เป็นพระนักปฏิบัติ ที่เด็ดเดี่ยว เสียสละ เป็นผู้นำหมู่คณะ เผยแผ่ธรรม ได้ผลดีมาก ในแถบจังหวัดนครราชสีมา และภาคอีสาน"


ประวัติ : พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม - วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
นามเดิม : สิงห์ บุญโท

เกิด : วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๒๓ ปีฉลู

สถานที่เกิด : บ้านบัว อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร

บิดา/มารดา : บิดา เพียอัครวงศ์ (อ้วน) , มารดา หล้า บุญโท

บรรพชา : เป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๖ ณ วัดบ้านหนองขอน ตำบลหัวทะเล อำเภออำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบัน จังหวัดอำนาจเจริญ)

อุปสมบท : ณ พัทธสีมาวัดสุทัศน์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๕๒ โดยสมเด็จพระมหาวีวงศ์ (ติสโส อ้วน) สมัยเมื่อดำรงสมณศักดิ์ เป็นพระศาสนดิลก เป็นอุปัชฌาย์ ศิษย์หลวงปู่มั่น

สมณศักดิ์ : ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ "พระญาณวิสิษฏ์ สมิทธิวีราจารย์" เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๐

มรณภาพ : วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๐๔ เวลา ๑๐.๒๐ น ณ วัดป่าสาลวัน รวมอายุได้ ๗๓ ปีในระหว่างพรรษา ปี พ.ศ.๒๔๕๘ ได้นมัสการ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่วัดบูรพา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาศีลาจารวัตรของท่านพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกรรมฐาน จึงมอบกายถวายตัว เป็นศิษย์ออกธุดงคปฏิบัติ ตามแนวของท่าน จนมีความก้าวหน้าทางธรรมปฏิบัติ

พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม
เป็นพระนักปฏิบัติ ที่เด็ดเดี่ยว เสียสละ เป็นผู้นำหมู่คณะ เผยแผ่ธรรม ได้ผลดีมาก ในแถบจังหวัดนครราชสีมา และภาคอีสาน วัดที่ท่านเคยพำนัก เป็นเจ้าอาวาส คือวัดป่าสาลวัน โคราช   ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย