พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล

"นับว่าเป็นพระมหาองค์แรก ที่ได้ออกธุดงค์ ในยุคนั้น และตลอดเวลา ท่านได้เจริญสมถวิปัสสนา กัมมัฏฐาน จนถึงวันมรณภาพ"


ประวัติ : พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล วัดป่าแสนสำราญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
นามเดิม : ปิ่น บุญโท

กำเนิด : - เป็นน้องชายร่วมบิดามารดา กับ พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม

สถานที่เกิด : - บิดา เพีย อัครวงศ์ (อ้วน) มารดา หล้า บุญโท

บิดา : เพีย อัครวงศ์ (อ้วน) , มารดา : หล้า บุญโท

บรรพชา : -

อุปสมบท : -

การจาริกเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ : พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้พบและศึกษาธรรม กับพระอาจารย์มั่น ขณะที่ท่านจำพรรษา อยู่ที่วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี มีความเลื่อมใส ในปฏิปทา ของท่านพระอาจารย์มั่นมาก ได้ปวารณาตัวไว้ว่า จะไปศึกษาปฏิบัติธรรม ที่กรุงเทพฯ ก่อน แล้วจะกลับมาปฏิบัติ ตามพระอาจารย์มั่น ในภายหลัง

มรณภาพ : -

พ.ศ. ๒๔๖๕ หลังจากที่ท่านได้ศึกษาปฏิบัติธรรม จนได้เปรียญ ๕ ประโยคแล้ว ได้กลับมา ฌาปนกิจศพ โยมมารดา ต่อจากนั้นได้ จำพรรษา ที่วัดสุทัศน์ ในเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และ ได้ศึกษาการเจริญ สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน กับพระอาจารย์สิงห์ ผู้เป็นพี่ชาย เมื่อออกพรรษา ในปีนี้แล้ว ก็ได้ออกเที่ยวธุดงค์ร่วมกัน จากอุบลราชธานีมุ่งไปทางสกลนคร และอุดรธานี

นับว่าเป็นพระมหาองค์แรก ที่ได้ออกธุดงค์ ในยุคนั้น และตลอดเวลา ท่านได้เจริญสมถวิปัสสนา กัมมัฏฐาน จนถึงวันมรณภาพ


   ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย