พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
หน้าแรก พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

พระพุทธศาสนาในไทย
ประวัติพระสงฆ์ไทย
สมเด็จพระสังฆราช
นิกายคณะสงฆ์ไทย
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระประจำวัน
พระประจำเดือน
พระประจำปี
พระพุทธรูปสำคัญ
[ 4961 ]
  พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล

พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล
วัดป่าแสนสำราญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

นามเดิม ปิ่น บุญโท
เป็นน้องชายร่วมบิดามารดา กับ พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม
บิดา เพีย อัครวงศ์ (อ้วน)
มารดา หล้า บุญโท
เกิด ไม่ปรากฏในประวัติที่ใด

อุปสมบท ไม่ปรากฏในประวัติที่ใด

การจาริกเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ
พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้พบและศึกษาธรรม กับพระอาจารย์มั่น ขณะที่ท่านจำพรรษา อยู่ที่วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี มีความเลื่อมใส ในปฏิปทา ของท่านพระอาจารย์มั่นมาก ได้ปวารณาตัวไว้ว่า จะไปศึกษาปฏิบัติธรรม ที่กรุงเทพฯ ก่อน แล้วจะกลับมาปฏิบัติ ตามพระอาจารย์มั่น ในภายหลัง

พ.ศ. ๒๔๖๕ หลังจากที่ท่านได้ศึกษาปฏิบัติธรรม จนได้เปรียญ ๕ ประโยคแล้ว ได้กลับมา ฌาปนกิจศพ โยมมารดา ต่อจากนั้นได้ จำพรรษา ที่วัดสุทัศน์ ในเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และ ได้ศึกษาการเจริญ สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน กับพระอาจารย์สิงห์ ผู้เป็นพี่ชาย เมื่อออกพรรษา ในปีนี้แล้ว ก็ได้ออกเที่ยวธุดงค์ร่วมกัน จากอุบลราชธานีมุ่งไปทางสกลนคร และอุดรธานี

นับว่าเป็นพระมหาองค์แรก ที่ได้ออกธุดงค์ ในยุคนั้น และตลอดเวลา ท่านได้เจริญสมถวิปัสสนา กัมมัฏฐาน จนถึงวันมรณภาพ

เลือกอ่าน ประวัติพระอริยสงฆ์ไทย ได้ที่นี่ :
สารบัญประวัติพระอริยสงฆ์ไทย

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย