2 วันภาวนาอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา


 • 2 วันภาวนาอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

 • โดย
 • ดร.พญ.อมรา มลิลา
 • วันที่ 1 ส.ค. 66 - 2 ส.ค. 66
 • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์ ๑)
 • เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 • โทร: 02 455 2525
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1543
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/tTcYdovKEcm29G718
 • 2 วันภาวนาอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

  โดย

  ดร.พญ.อมรา มลิลา

  "ตักบาตร เวียนเทียน ภาวนาเนสัชชิก"

  (ศีล 5 / ศีล 8) 1-2 ส.ค.66

  สมาชิกและสาธุชนทั่วไป (ไป-กลับ 50 คน)


ที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1543

 เปิดอ่านหน้านี้  192 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย