พัฒนาจิต refresh


 • พัฒนาจิต refresh

 • โดย
 • พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนทโร
 • วันที่ 30 มิถุนายน 2566 - 2 กรกฎาคม 2566
 • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์ ๑)
 • เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 • โทร: 02 455 2525
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1386
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/tTcYdovKEcm29G718
 • พัฒนาจิต
  Refresh

  โดย พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนทโร

  30 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66

  สาธุชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

  ณ อาคารธรรมนิเวศ
  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์ ๑)
  ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


ที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1386

 เปิดอ่านหน้านี้  194 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย