จะแก้ปัญหาของโลกต้องแก้ที่ตัวเองด้วย





"เมื่อเราเห็นความไม่ยุติธรรม ความทุจริต การคอรัปชั่นรอบตัว มันก็ชวนให้จิตเราเศร้าหมอง เมื่อเรามองไม่เห็นวี่แววว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆ มีทางจะดีขึ้นในอนาคตเรามักจะรู้สึกหดหู่ใจ

ส่วนนักปฏิบัติธรรม เราไม่ปล่อยให้จิตรังเกียจใคร เรารังเกียจเฉพาะกิเลสซึ่งผลักดันพฤติกรรมของมนุษย์ผู้โง่แกมหยิ่งเท่านั้น

รังเกียจมนุษย์ คือ รังเกียจปลายเหตุของปัญหาและทำให้จิตเราขุ่นมัว รังเกียจกิเลส คือ รังเกียจต้นเหตุของปัญหา ซึ่งทำให้เราสำนึกได้ว่ากิเลสที่น่าเกลียดทั้งหลายเราก็มีเหมือนกัน จะแก้ปัญหาของโลกต้องแก้ที่ตัวเองด้วย เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของโลก เราต้องฉลาดในวิธีป้องกันและละกิเลส สังคมโลกไม่ค่อยดีขึ้นสักทีเพราะมนุษย์เราชอบแก้ปัญหาแบบผิวเผิน เปลี่ยนคน เปลี่ยนกลุ่ม เปลี่ยนนโยบาย แต่ไม่คิดเปลี่ยนการเป็นทาสของกิเลสของทุกคน ทุกฝ่าย ทุกข์ของชาวโลกจึงซำ้ซากเหมือนเดิม"

พระอาจารย์ชยสาโร




 2,457 



• ๕๙.ปางโปรดพญาช้างนาฬาคิรี

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ยิ่งพิจารณาเห็นความน่ากลัวของกิเลส และความงดงามของกุศลธรรม ความยินดีงดเว้นย่อมเกิดเป็นธรรมดา

• พระพุทธองค์ชมว่า ผู้ที่เคยทำบาปกรรมในอดีต สำนึกผิดแล้ว เลิกทำแล้ว ตั้งอกตั้งใจพัฒนาชีวิตตามหลักคำสั่งสอนของพระองค์ ผู้นั้นย่อมดูงาม เขา “ส่องโลกนี้ให้สว่าง เหมือนพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆ

• ขอเชิญร่วมบุญสร้างอุโบสถเจดีย์วัดป่าประเสริฐอุดมธรรมมาราม (สาขาหลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย) บ้านท่าสาย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

• Transform ๓๖๐ องศาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย