จิตที่เป็นสมาธิอยู่กับความธรรมดา เพียงแต่รับรู้ต่อสิ่งที่เป็นธรรมดาด้วยสายตาใหม่"คนที่ไม่เคยนั่งสมาธิมักจะคิดว่า ถ้าได้นั่งสมาธิแล้วจะได้เห็นอะไรเหนือธรรมดา คำที่ว่า ไม่ใช่ธรรมดา จึงเป็นคำชมเชย

แต่ที่จริงแล้ว จิตที่เป็นสมาธิอยู่กับความธรรมดา เพียงแต่รับรู้ต่อสิ่งที่เป็นธรรมดาด้วยสายตาใหม่ เปรียบเหมือนความแตกต่างระหว่างคนมองผ่านกระจกหน้ารถที่สกปรก กับกระจกที่ได้ทำความสะอาดดีแล้ว

คนที่เบื่อและประมาทสิ่งที่เป็นธรรมดา ที่จริงเขาเบื่อกระจกหน้ารถที่สกปรกต่างหาก"

พระอาจารย์ชยสาโร   

2,948


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย